Časté dotazy

Proč prodávat či pronajímat nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře?

Zkuste si nejdříve odpovědět na několik otázek

 • Máte přehled o cenách nemovitostí nebo je budete pracně získávat?
 • Máte čas podávat inzeráty,v tisku, publikovat je na realitních serverech, platit jejich publikaci a věnovat se zájemcům o koupi při prohlídkách?
 • Jste si jisti, že dokážete připravit bezpečnou kupní smlouvu, která bude obsahovat všechny
  náležitosti nebo budete hledat právní pomoc?
 • Víte jak bezpečně předat kupní cenu a nemovitost?
 • Umíte vyřešit daňové aspekty prodeje nemovitosti?

Možná až nyní jste si uvědomili, že jde o časově i finančně náročnou transakci, která sebou nese i jistá rizika.

Jaké doklady budu potřebovat k prodeji či pronájmu nemovitosti?

 • doklady o vlastnictví (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, kolaudační rozhodnutí, apod.)
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • digitální snímek z katastrální mapy
 • znalecký posudek, pokud je k dispozici

Kolik procent činí daň z nabytí nemovitostí, kdy musí být odevzdané daňové přiznání na FÚ a jaké jsou povinné přílohy, jaký je termín splatnosti  této daně?

Daně z nabytí nemovitostí  platí stana kupující a činí 4% z ceny uvedené v Kupní smlouvě nebo z ceny stanovené ve Znaleckém posudku. Výše daně je vypočítána vždy z ceny, která je vyšší.

Daňové přiznání a úhradu daně z nabytí nemovitostí je kupující povinen odevzdat příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 90 dnů ode dne zapsání právního účinku zápisu uvedeného na Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci příslušné spisové značky zaslané Katastrálním úřadem příslušného katastrálního pracoviště. Daň je současně nově splatná již ve lhůtě podání daňového přiznání.

Součástí daňového přiznání je originál nebo úředně ověřená kopie kupní smlouvy nebo jiné listiny určující vlastnické vztahy k nemovitostem a znalecký posudek o ceně zjištěné podle aktuální oceňovací vyhlášky.

Rychlý kontakt

+420 602 509 439
+420 572 501 552
+420 604 209 816

Náš tip:
jižní Španělsko

Zvažujete investovat své peníze do koupi nemovitosti v zahraničí? Máte možnost výběru z široké nabídky vil, řadových domů a apartmánů na pobřeží Costa del Sol v jižním Španělsku.

Námi nabízené nemovitosti jsou situovány ve slunné Andalusii v okolí proslulého letoviska Marbella. Veškerý servis klientovi na místě včetně právních služeb za pomoci česky mluvícího makléře zaručen.